EHBO Heerenveen

Algemene Ledenvergadering

Datum: donderdag 23 september 2021
Locatie: MFA Aengwirden, It Hiem 3 in Tjalleberd (sportvelden By de Fjilden)
Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur