EHBO Heerenveen

Basiscursus EHBO

De basiscursus EHBO is bestemd voor iedereen die zich in de grondbeginselen van de Eerste Hulpverlening wil bekwamen. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste functies van het lichaam, de werking en de ligging van de organen en de storingen die kunnen optreden en hoe hierbij te handelen. Levensreddende handelingen, zoals beademing en reanimatie, worden geoefend met reanimatiepoppen.
Ook wordt samengewerkt met LOTUS-slachtoffers. Deze slachtoffers zijn getraind om wonden en ongeval situaties zo realistisch mogelijk weer te geven door hulpverleners behulpzaam te zijn om hun vaardigheden op hen te oefenen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Eerste Hulp Verlening
  • Verbandleer en kleine ongevallen;
  • Reanimatie, ook met AED – Automatische Externe Defibrillator

Om aan het examen te mogen deelnemen, moet op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt.
De cursuskosten hiervoor bedragen 275,-, dit is inclusief cursusmateriaal.

Geldigheidsduur diploma

Het diploma is twee jaar geldig. Om voor verlenging van het diploma in aanmerking te komen dient de eerste hulpverlener in deze twee jaar aan te tonen dat hij/zij nog steeds de kennis en vaardigheden bezit om op een goede manier eerste hulp te verlenen, alsmede een correcte benadering van, en het omgaan met, een slachtoffer beheerst. De EHBO vereniging afdeling Heerenveen biedt hiervoor de mogelijkheid door middel van het geven van herhalingslessen. U dient hiervoor lid te worden van onze vereniging.

Informatie of aanmelden

Wilt u meer informatie over de basiscursus EHBO of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via cursussen@ehboheerenveen.nl.
Bij aanmelding gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.