EHBO Heerenveen

Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Wanneer gebruikers ongewenste negatieve effecten van middelen ervaren, weten zij vaak niet wat er met hun lichaam en geest gebeurt. Het gevoel de controle te verliezen zorgt voor angst en onrust.

Voor iedereen die wel eens in aanraking komt met mensen die onder invloed zijn van drank en drugs is het van belang om goede hulpverlening bieden. Met goede kennis over de diverse middelen en hun werkingen kunnen hulpverleners problemen bij gebruikers beter herkennen en hier beter mee omgaan.

Informatie of aanmelden

Voor informatie over deze module/cursus neem contact op via cursussen@ehboheerenveen.nl.