EHBO Heerenveen

Bestuursleden

Het bestuur van de EHBO vereniging Heerenveen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
voorzitter@ehboheerenveen.nl

Secretaris

secretaris@ehboheerenveen.nl)

Penningmeester
penningmeester@ehboheerenveen.nl

Contactpersoon Cursussen
cursussen@ehboheerenveen.nl

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende personen voor de ledenadministratie, het materiaalbeheer en communicatie.

Vertrouwenspersonen

De vereniging heeft vertrouwenspersonen benoemd die kunnen worden geraadpleegd door leden bij incidenten of voor feedback, bijvoorbeeld naar aanleiding van het verlenen van eerste hulp. Contactgegevens kunnen worden verkregen via een mailtje (toelichting niet nodig) naar een van bovengenoemde personen.